Skip to main content

Historien bakom
Brunelius Måleri.

 

När vi startade Brunelius Måleri i Nyköping 1945 såg trenderna lite annorlunda ut och det var inte alltid lätt att ha med målare att göra. Det ville vi ändra på och har gjort så ända till idag. Men även om vi alltid vill uppdatera oss själva och branschen så är det några saker som består; vår känsla för kvalitet, vår prisvärdhet och att det ska vara enkelt för dig som kund att anlita oss när du behöver hjälp med tapetsering och målning. 

Läs mer här.

Brunelius Måleri har målat om Nyköping sedan 1945.

Våra kunder, såväl företag som privatkunder, ska känna trygghet när de anlitar oss. De ska få hög kvalitet, tillgång till våra idéer och få råd genom vår kunskap. Genom förbesiktningar bildar vi oss en ordentlig uppfattning om uppdraget för att kunna återkomma med professionell rådgivning samt offerter till fasta priser.

Brunelius Måleri är miljöcertifierat enligt Målarmästarnas Miljöledningssystem.

Välkommen till oss med din offertförfrågan!

Vi lämnar alltid offert på fast pris.

Anlita en målare.

Målerifirma Ivar Brunelius.

Efter en hård men lärorik anställning som lärling hos målarmästare Hilding Karlsson och en gesälltid hos H.F Svenssons Måleri beslöt Ivar Brunelius att starta upp en egen rörelse. Det var 1945 efter att kriget tagit slut och då många andades framtidstro igen. Beskedet mottogs med en viss skepsis bland tidigare arbetskamrater och även bland de etablerade företagen. Ivar var respekterad för sitt stora yrkeskunnande men saknade företagarerfarenhet.

Den första verkstaden bestod av gårdshuset på Västra Trädgårdsgatan 7, det nedre av de s.k. båtmanshusen. Här bodde Ivar och hans hustru Rut, som även hon, i högsta grad, var engagerad i företaget. Det dröjde endast tre år innan antalet anställda hade ökat och verkstaden blev för trång. 1948 förvärvades därför fastigheten Kungsgatan 17 där gårdshuset, som från början varit finstall, nu blev måleriverkstad. En lägenhet i gatuhuset fick bli den nya bostaden och även måleriets kontor.

Brunelius Måleri fick tidigt många stora kunder bland Nyköpings industriföretag, som ANA, Sunlight och senare även Studsvik där målningen utfördes ända från starten. Underhållet var omfattande och sysselsatte ett flertal anställda.  I takt med företagets expansion blev de stora byggföretagen en allt viktigare del av kundunderlaget. I slutet av sextiotalet och under sjuttio- och åttiotalet var antalet anställda 30 till 40 st.  Här kan nämnas en del av miljonprogrammets hus i Brandkärr och Isaksdal samt senare över tvåhundra radhus och villor på Arnö. Andra intressanta objekt var Ombyggnaden av Stora Hotellet, Åhléns nybyggnad och många renoveringar i centrala Nyköping. Anmärkningsvärt är att Ivar lyckades driva sitt företag i stort sätt på egen hand, något som visar på ett brinnande engagemang.

Företaget levde vidare genom att sönerna Bernt och Hans lärde sig yrket och övertog driften successivt för att vid Ivars bortgång 1982 fortsätta verksamheten på egen hand. Redan året innan flyttades verkstad, kontor och lager till Östra Hamnsidan där Stuveribolagets fastighet förvärvades. Här inrättades också en ny sprutverkstad.

År 1991 delades verksamheten upp och Hans fortsatte driva Brunelius Måleri medan Bernt, tillsammans med sin fru Elisabeth, startade Brunelius färghandel.

Måleriet flyttades återigen, denna gång till Kungshagsvägen 13. I samband med Hans och Bernts pensionering 2014, driver Martin Brunelius färgbutiken och måleriet vidare i lokalerna på Östra Längdgatan 5.

År 2022 expanderade måleriet sin geografiska utgångspunkt och finns numera både i Nyköping och Gnesta. Enligt Martin har historien bara börjat.

Brunelius Måleri AB är
miljöcertiferade enligt
ISO 14001.

För oss på Brunelius Måleri är miljön mycket viktig och vi har följt den positiva utvecklingen för tillverkning av miljövänliga färger. Alla våra målare har kännedom om vilka material som rekommenderas ur miljösynpunkt.

Via våra färgleverantörer får vi regelbundet information som lagras i en informationsbank med skötselföreskrifter samt miljöinformation om produkterna.

Vi har genomgått Målarmästarnas utbildning Miljöledning. Vi har efter fortlöpande granskning av såväl arbetsledare och målare varit innehavare av certifieringen National Quality Assurance Limited NQA enligt ISO 14001 sedan 1999.

Rot-avdrag på
målning och tapetsering.

Rot-avdraget gör det möjligt för dig som kund att få 30 procent i avdrag på arbetskostnaden. Ni kan få avdrag på max 50 000 kronor per person.

Läs mer om Rot-avdraget och hur det fungerar: www.skatteverket.se

Vi målade om hos
din granne för snart 70 år sedan.
Är det din tur nu?

Är det dags att anlita en målare?
Klicka här.